Privacy policy

Sitevoorwaarden
Deze internetsite (www.valette.nl, hierna te noemen 'de Site') wordt u aangeboden door SARL Camping La Petite Valette, hierna te noemen 'La Petite Valette'. Lees de La Petite Valette sitevoorwaarden aandachtig voor u de Site bezoekt.

Toepassing La Petite Valette sitevoorwaarden
Door de Site te bezoeken stemt u ermee in gebonden te zijn aan de La Petite Valette sitevoorwaarden en alle overige wet- en regelgeving die van toepassing is. De La Petite Valette sitevoorwaarden kunnen op elk moment, zonder enige voorafgaande mededeling worden gewijzigd. De Site bevat hyperlinks naar internetsites van derden buiten het La Petite Valette domein. Ook kunnen internetsites buiten het La Petite Valette domein hyperlinks bevatten naar de Site. La Petite Valette heeft invloed noch controle op gehyperlinkte internetsites en is op geen enkele wijze aansprakelijk voor hun inhoud en kwaliteit. Op gehyperlinkte internetsites gelden mogelijk afwijkende voorwaarden voor onder meer aansprakelijkheid, veiligheid, privacy en intellectuele eigendomsrechten.

Aansprakelijkheid en veiligheid
La Petite Valette streeft naar optimale zorgvuldigheid maar kan de beschikbaarheid, juistheid en volledigheid van alle op de Site voorkomende gegevens niet volledig garanderen. La Petite Valette aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door de afwezigheid of onjuistheid van op de Site weergegeven gegevens.

La Petite Valette onderzoekt de Site geregeld op het voorkomen van virussen, wormen, Trojaanse paarden en andere informatie die de goede werking van uw en onze computers en computerprogrammatuur zou kunnen beïnvloeden. We kunnen echter niet garanderen dat de Site vrij van dergelijke informatie is. We wijzen u erop dat de verantwoordelijkheid voor het veilig downloaden van informatie van de Site bij u berust.

Het is niet toegestaan om van de Site gebruik te maken op een manier die andere internetgebruikers zou kunnen hinderen of anderszins het goed functioneren van de Site zou kunnen verstoren of belemmeren.

Privacy
In deze privacyverklaring zetten we kort uiteen hoe La Petite Valette met uw persoonlijke en zakelijke gegevens omgaat.

Actief verstrekte gegevens.
Op diverse plaatsen op de Site vraagt La Petite Valette u persoonlijke gegevens te verstrekken voor een specifiek omschreven doel. Alle gegevens die actief aan La Petite Valette worden verstrekt, zullen strikt vertrouwelijk en zorgvuldig worden behandeld en bewaard. Ze zullen niet worden uitgeleend, verhuurd, verkocht of op een andere manier openbaar worden gemaakt. La Petite Valette verstrekt persoonlijke gegevens in beginsel alleen aan derden indien dit voor het leveren van diensten of producten noodzakelijk is.

Passief verstrekte gegevens.
Tijdens het bezoeken van een internetsite verstrekt u de beheerder van die site ongemerkt informatie. Bijvoorbeeld het IP-nummer van uw computer, naam en versie van uw besturingssysteem en internetbrowser en het adres van de laatste door u bezochte internetpagina. Voor zover La Petite Valette passief verstrekte gegevens gebruikt, gebeurt dit anoniem en met als enig doel de kwaliteit en toegankelijkheid van de Site en onze dienstverlening te optimaliseren.

Overige passief verstrekte gegevens.
La Petite Valette behoudt zich het recht voor gebruik te maken van tijdelijke en permanente cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die een internetsite automatisch op de computer van een bezoeker plaatst. In een cooky kunnen onder meer de voorkeuren van een bezoeker worden vastgelegd zodat deze bij een volgend bezoek aan een bepaalde internetpagina geoptimaliseerde gegevens te zien krijgt. Cookies worden door de meeste internetbrowsers standaard geaccepteerd. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw internetbrowsers als u geen cookies wilt accepteren of als u bepaalde cookies van uw harde schijf wilt wissen.

La Petite Valette behoudt zich het recht voor actief en passief verstrekte informatie nu en in de toekomst te gebruiken of te verstrekken voor interne marketing- en verkoopdoeleinden.