een circulair bouwen project

De meeste gebouwen in Nederland zijn gemaakt van grondstoffen zoals beton en staal. De aarde en het klimaat worden daarmee zwaar belast. Het winnen en vervoeren van deze grondstoffen vraagt namelijk veel van het milieu. Ook raken sommige grondstoffen op korte of lange termijn uitgeput. Het is daarom tijd voor nieuwe, duurzame bouwmethodes in de bouwsector. Circulair bouwen biedt de uitkomst. Wat maakt deze manier van bouwen zo aantrekkelijk?

Nederland circulair in 2050

Nederland wil in 2050 een circulaire economie hebben. De bouwsector is verantwoordelijk voor de helft van het grondstoffenverbruik in Nederland; een belangrijke reden om in deze sector de focus te leggen op circulair bouwen. Het kabinet stelde dan ook drie doelstellingen voor de circulaire economie op. Een daarvan is om zoveel mogelijk gebruik te maken van duurzaam geproduceerde, onuitputtelijke en algemeen beschikbare grondstoffen. Bij deze methode wordt de hoeveelheid restafval zoveel mogelijk beperkt. 

Milieu

Door klimaatverandering staat de samenleving onder druk. Zo zijn er bijvoorbeeld veel nieuwe woningen nodig, maar moet er tegelijkertijd ook rekening worden gehouden met het milieu. Dat vraagt om duurzame alternatieven voor de bouw. Omdat circulaire bouw een gesloten kringloop heeft, kunnen de producten en materialen oneindig hergebruikt worden. De belasting van het milieu neemt daarmee aanzienlijk af. 

Multifunctioneel

Het handige aan circulaire gebouwen is dat ze voor verschillende doeleinden gebruikt kunnen worden. Bouwbedrijf Jan Snel is toonaangevend op het gebied van circulair bouwen en produceert modules met verplaatsbare wanden. De bouwer houdt bij het ontwerp al rekening met de herbruikbaarheid van de producten. Deze modules kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden als kantoor, maar ook als woning of zelfs als school. Wanneer de huidige vorm niet meer nodig is worden de modules afgebroken en ergens anders opgebouwd.

een circulair bouwen project

Financiële voordelen

Circulair bouwen is dus goed voor het milieu en praktisch, omdat het voor verschillende doeleinden gebruikt kan worden. Het biedt echter ook financiële voordelen. In theorie zouden nieuwe projecten namelijk ontwikkeld kunnen worden met de materialen van vorige projecten. Omdat de materialen in de toekomst opnieuw kunnen worden gebruikt, behouden ze ook nog eens hun waarde. Dat maakt de bouwmethode niet alleen aantrekkelijk voor het milieu, maar ook financieel. 

Dat er in Nederland mooie projecten worden gerealiseerd met circulair bouwen bleek enkele jaren geleden al. Zo werd in Leeuwarden het eerste fietspad van gerecycled wc-papier aangelegd. Met het oog op de circulaire economie in 2050 zullen er nog veel mooie projecten volgen.